INSCHRIJFFORMULIER SPORTPLEIN

Ondergetekende vereniging verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan het sportplein tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op Hemelvaartsdag
10 mei 2018 van 10.00 uur tot 16.00 uur te Vaassen.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 10 maart a.s. in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.