INSCHRIJFFORMULIER KUNSTMARKT

IN VERBAND MET HET NIET DOORGAAN VAN DE KUNSTMARKT EDITIE 2022 IS HET NIET MOGELIJK OM JE VOOR DE KUNSTMARKT IN TE SCHRIJVEN.
INSCHRIJVEN VOOR DE 2023 EDITIE IS VANAF JANUARI 2023 WEER MOGELIJK, EERDERE INSCHRIJVINGEN WORDEN NIET VERWERKT.

 

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan de kunstmarkt tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op Hemelvaartsdag 21 mei 2020 op het voorplein bij Kasteel de Cannenburch
van 9.00 uur tot 17.00 uur te Vaassen.

De deelnamekosten zijn:    € 45,–* per kraam (4m)
* Deze deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 15 april a.s. weer in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.

Selectie vindt plaats door de kunstcommissie KUVA.

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij als bevestiging van uw inschrijving een rekening met daarop de gegevens m.b.t. het overmaken van de kosten op ons bankrekeningnummer.
Pas na ontvangst van het deelnamegeld is u een standplaats toegewezen.