INSCHRIJFFORMULIER KUNSTMARKT

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan de kunstmarkt tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op Hemelvaartsdag
30 mei 2019 van 9.00 uur tot 17.00 uur te Vaassen.

De deelnamekosten zijn:    € 45,–* per kraam (4m)
* Deze deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 15 april a.s. weer in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.

Selectie vindt plaats door de kunstcommissie KUVA.

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij als bevestiging van uw inschrijving een rekening met daarop de gegevens m.b.t. het overmaken van de kosten op ons bankrekeningnummer.
Pas na ontvangst van het deelnamegeld is u een standplaats toegewezen.