INSCHRIJFFORMULIER BRADERIE

INSCHRIJFFORMULIER BRADERIE VAASAQUA 9 mei 2024

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan de braderie tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op hemelvaartsdag

9 mei 2024  9.00 uur tot 17.00 uur te Vaassen.

De deelnamekosten zijn:    € 50,–* per grondplaats inclusief kraam (4m). of
€ 9,=* per meter grondplaats (minimaal 4 meter.)
* Deze deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 16 april a.s. weer in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.

Selectie vindt plaats op datum van binnenkomst.

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij als bevestiging van uw inschrijving een rekening met daarop de gegevens m.b.t. het overmaken van de kosten op ons bankrekeningnummer.
Pas na ontvangst van het deelnamegeld is u een standplaats toegewezen.