INSCHRIJFFORMULIER BOEKENMARKT

IN VERBAND MET HET NIET DOORGAAN VAN DE BOEKENMARKT EDITIE 2022 IS HET NIET MOGELIJK OM JE VOOR DE BOEKENMARKT IN TE SCHRIJVEN.
INSCHRIJVEN VOOR DE 2023 EDITIE IS VANAF JANUARI 2023 WEER MOGELIJK, EERDERE INSCHRIJVINGEN WORDEN NIET VERWERKT.

 

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan de boekenmarkt tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op hemelvaartsdag
21 mei 2020 van 9.00 uur tot 17.00 uur te Vaassen.

De deelnamekosten zijn:    € 47,–* per grondplaats inclusief kraam (4m). of
€ 8,=* per meter grondplaats (minimaal 4 meter.)
* Deze deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 15 maart a.s. weer in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.

Selectie vindt plaats op datum van binnenkomst.

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij als bevestiging van uw inschrijving een rekening met daarop de gegevens m.b.t. het overmaken van de kosten op ons bankrekeningnummer.
Pas na ontvangst van het deelnamegeld is u een standplaats toegewezen.

In verband met een totale reconstructie van het Vaassense Dorpscentrum, waarbij voor ons nog niet duidelijk is welk deel van het centrum tijdens Vaasaqua 2020 wordt aangepast is het mogelijk dat wij aankomende Vaasaqua deels voor de boekenmarkt een iets andere locatie voor ons evenement hebben.

Het is op de boekenmarkt niet toegestaan boeken zichtbaar te prijzen. Dit dient op vraag te gebeuren of aan de binnenzijde van de kaft. Dumpverkoop is eveneens niet toegestaan.