INSCHRIJFFORMULIER BOEKENMARKT

INSCHRIJFFORMULIER BOEKENMARKT 9 MEI 2024

 

Ondergetekende verzoekt te worden ingeschreven voor deelname aan de boekenmarkt tijdens het grote mega-evenement Vaasaqua op hemelvaartsdag
9 mei 2024 van 9.00 uur tot 17.00 uur te Vaassen.

De deelnamekosten zijn: € 43,–* per grondplaats inclusief kraam (4m). € 40,- per kraam bij meer dan 1 kraam. Grondplaats op aanvraag.
* Deze deelnamekosten zijn exclusief BTW.

Dit inschrijfformulier dient uiterlijk 10 april a.s. weer in ons bezit te zijn, doordat het na deze datum voor ons moeilijk wordt nog een plaats voor u te reserveren.

Selectie vindt plaats op datum van binnenkomst.

Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij als bevestiging van uw inschrijving een rekening met daarop de gegevens m.b.t. het overmaken van de kosten op ons bankrekeningnummer.
Pas na ontvangst van het deelnamegeld is u een standplaats toegewezen.

Het is op de boekenmarkt niet toegestaan boeken zichtbaar te prijzen. Dit dient op vraag te gebeuren of aan de binnenzijde van de kaft. Dumpverkoop is eveneens niet toegestaan.